Ohälsotal

Ohälsotalet är i Västerås totalt nästan 25 dagar år 2018. Ohälsotalet för kvinnor är högre än för män, generellt också i jämförbara kommuner, nästan 30 dagar för kvinnor att jämföra med nästan 20 dagar för män.

Antal ohälsodagar per person

Total
Kvinnor
Datakälla: Statistiska Centralbyrån

Kommentar

Viktigt att ha i åtanke är att det inte bara är befolkningens hälsa som påverkar ohälsotalet. Sedan år 2008 har socialförsäkringspolitiken ändrats i Sverige, vilket bland annat medfört stora förändringar gällande regler kring Försäkringskassans olika ersättningar. De regler som infördes den 1 juli 2008 är striktare än de tidigare, och är säkerligen en viktig orsak till varför ohälsotalet i Västerås, såväl som i övriga Sverige, har minskat.

Kontakt