Trygghet

Att känna trygghet är en viktig del i vardagen. Det kan handla om barn och ungdomars uppväxtvillkor såväl som att kunna röra sig fritt i staden utan att utsättas för hot eller faror.

Indikatorer

Anmälda brott

Indikator VP.2.1

Antal polisanmälda brott per tusen invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005

Upplevd trygghet

Indikator VP.2.2

Hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Läs mer

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt