Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Upplevd trygghet

Nyckeltalet anger medelvärdet på frågan "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?" som ställdes i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Svarsskalan är tiogradig och ju högre värde desto mer positivt svar.

Hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?

Datakälla: Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning. Västerås deltog inte i medborgarundersökningen 2017 och 2018, så tyvärr har vi ingen statistik från dessa år.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009.
Senaste värdet:
5,0 medelvärde (2016).
Utgångsvärde:
5,1 medelvärde (2009).

Kommentar

Betyget motsvarar medelvärdet på en tiogradig skala där 1 står för "Inte alls bra" och 10 motsvarar "I allra högsta grad bra". För samtliga deltagande kommuner under år 2016 var medelvärdet 6,1.