Utbildning

Betydelsen av utbildning har vuxit de senaste åren. Framöver kommer behovet av utbildning fortsatt att vara stort, både för individen utifrån personlig utveckling och anställningsbarhet samt för samhället och näringslivet utifrån arbetskraftsbehov och etableringsvilja.

Indikatorer

Högre utbildning

Indikator VP.6.1

Andel med eftergymnasial utbildning (25-64 år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Behörighet till gymnasiet

Indikator VP.6.2

Andel elever i skolår 9 med gymnasiebehörighet

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2011

Hitta mer statistik

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt