Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. I den globala indikatorn har 500 meter förslagits som tröskel för vad som räknas som ”Convention access” och därför har detta avstånd valts.

Indikatorn visar andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västerås

2014

83,9

1

Västerås

2015

85,8

2

Västerås

2016

85,1

3

Västerås

2017

85,1

4

Västerås

2018

87,4

5

Västerås

2019

87,4

6

Västerås

2020

84,0

7

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

63,8

8

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

63,5

9

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

58,5

10

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

59,7

11

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

62,1

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

63,2

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

61,4

14

Större stad (ovägt medel)

2014

87,7

15

Större stad (ovägt medel)

2015

87,8

16

Större stad (ovägt medel)

2016

88,1

17

Större stad (ovägt medel)

2017

88,1

18

Större stad (ovägt medel)

2018

88,9

19

Större stad (ovägt medel)

2019

88,9

20

Större stad (ovägt medel)

2020

88,4

21

Riket

2014

78,7

22

Riket

2015

79,4

23

Riket

2016

79,4

24

Riket

2017

79,6

25

Riket

2018

81,1

26

Riket

2019

81,4

27

Riket

2020

81,1

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

87 procent av kommunens befolkning bor i kollektivtrafiknära läge, vilket är samma nivå som andra städer i samma storlek.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.9.3