Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. I den globala indikatorn har 500 meter förslagits som tröskel för vad som räknas som ”Convention access” och därför har detta avstånd valts.

Indikatorn visar andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
84,0 % (2020).
Utgångsvärde:
83,9 % (2014).

Kommentar

87 procent av kommunens befolkning bor i kollektivtrafiknära läge, vilket är samma nivå som andra städer i samma storlek.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.9.3