Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Företagsklimat

Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Västerås

2012

66,7

1

Västerås

2014

69,4

2

Västerås

2015

69,8

3

Västerås

2016

70,7

4

Västerås

2017

71,0

5

Västerås

2018

74,6

6

Västerås

2019

75,1

7

Västerås

2020

75,5

8

Västerås

2021

77,1

9

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

69,0

10

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

71,2

11

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

68,4

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

72,1

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

75,7

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

76,3

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

74,1

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

72,4

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2021

77,1

18

Större stad (ovägt medel)

2012

66,9

19

Större stad (ovägt medel)

2014

68,3

20

Större stad (ovägt medel)

2015

71,4

21

Större stad (ovägt medel)

2016

72,0

22

Större stad (ovägt medel)

2017

71,3

23

Större stad (ovägt medel)

2018

71,7

24

Större stad (ovägt medel)

2019

74,1

25

Större stad (ovägt medel)

2020

74,0

26

Större stad (ovägt medel)

2021

73,8

27

Riket

2012

66,7

28

Riket

2014

68,3

29

Riket

2015

68,4

30

Riket

2016

70,4

31

Riket

2017

70,7

Datakälla: SKL via Kolada

Kommentar

Västerås fick 75 på kommunrankningen på företagarnas helhetsbedömning av kommunens service i myndighetsutövrningen vilket är samma nivå som länet och kommungruppen.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.9.2