Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bredband

God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.

Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll.

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Västerås

 94

2021

1

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

 80

2021

2

Större stad (ovägt medel)

 93

2021

3

Riket

 89

2021

Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning via Kolada

Kommentar

93 procent av kommunens hushåll har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, vilket är högre än snittet i riket samt även kommungruppen och länet.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.9.1