Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bredband

God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.

Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll.

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västerås

2010

71

1

Västerås

2011

71

2

Västerås

2012

73

3

Västerås

2013

75

4

Västerås

2014

76

5

Västerås

2015

86

6

Västerås

2016

87

7

Västerås

2017

89

8

Västerås

2018

91

9

Västerås

2019

93

10

Västerås

2020

93

11

Västerås

2021

94

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2010

22

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

27

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

30

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

38

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

40

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

49

18

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

56

19

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

63

20

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

67

21

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

74

22

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

77

23

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2021

80

24

Större stad (ovägt medel)

2010

53

25

Större stad (ovägt medel)

2011

56

26

Större stad (ovägt medel)

2012

60

27

Större stad (ovägt medel)

2013

62

28

Större stad (ovägt medel)

2014

66

29

Större stad (ovägt medel)

2015

76

30

Större stad (ovägt medel)

2016

80

31

Större stad (ovägt medel)

2017

84

32

Större stad (ovägt medel)

2018

87

33

Större stad (ovägt medel)

2019

90

34

Större stad (ovägt medel)

2020

91

35

Större stad (ovägt medel)

2021

93

36

Riket

2010

42

37

Riket

2011

46

38

Riket

2012

50

39

Riket

2013

54

40

Riket

2014

57

41

Riket

2015

69

42

Riket

2016

73

43

Riket

2017

79

44

Riket

2018

82

45

Riket

2019

85

46

Riket

2020

87

47

Riket

2021

89

Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning via Kolada

Kommentar

93 procent av kommunens hushåll har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, vilket är högre än snittet i riket samt även kommungruppen och länet.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.9.1