Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Insamlat hushållsavfall

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
535 kg/person (2019).
Utgångsvärde:
591 kg/person (2011).
Sidan senast uppdaterad: 2021-06-22
Indikator SDG.12.1