Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Skyddad natur

Indikatorn visar hur stor andel skyddad natur det finns i kommunen, alltså hur stor del av kommunens areal som är skyddad. Med skyddad natur avses ett område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Arealer av land och inlandsvatten ingår.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Senaste värdet:
14,1 % (2021).

Kommentar

Över 14 procent av Västerås kommun består av skyddad natur, vilket är högre än snittet för städer i samma storlek och Västmanlands läns kommuner. Sedan 2014 har ingen större förändring i andelen skyddad natur skett.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.15.1