Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Utarrenderad ängs- och betesmark

MÅL: Till år 2020 ska arealen ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter på mark i Västerås stads ägo öka med 25 procent.

En stor del av de natur- och kulturmiljöer som finns i Västeråstrakten behöver kontinuerlig skötsel för att inte förlora sina värden. I kulturlandskapet har hävd, t.ex. genom slåtter- och betesformer, gynnat förekomsten av många arter som idag är missgynnade eller direkt hotade.

Areal ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter på mark i Västerås stads ägo.

Datakälla: Teknik- och fastighetsförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008.
Senaste värdet:
233 ha (2013).
Utgångsvärde:
163 ha (2008).
Målvärde:
204 ha (2020).

Kommentar

Arealen ökar något för varje år. Vi har redan nått målet om att arealen ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter ska öka med 25 procent.

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.15.3