Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Kommunens resultat

En hållbar utveckling med effektiva institutioner – vilket är ett av delmålen inom Agenda 2030 – kräver ekonomisk hållbarhet. För kommuner och regioner innebär den demografiska utvecklingen under kommande år att stora insatser för att effektivisera verksamheterna kommer att behövas. Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Verksamhetens resultat kommun, andel av skatter och statsbidrag

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019.
Senaste värdet:
5,7 % (2020).
Utgångsvärde:
3,6 % (2019).
Sidan senast uppdaterad: 2022-01-10
Indikator SDG.16.4