Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Arbetsproduktivitet

Arbetsproduktivitet är ett viktigt mått för ekonomisk utveckling och beräknas genom förädlingsvärdet (BRP) dividerat med antalet arbetstimmar det tog att skapa det värdet. Inom den neoklassiska ekonomiska teorin är ökad arbetsproduktiviteten vad som skapar tillväxt.

I denna indikator mäts arbetsproduktivitet som BRP dividerat med antalet sysselsatta inom det geografiska området. Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP): värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. Sysselsättning omfattar alla personer som är engagerade i någon produktiv verksamhet som faller inom produktionsavgränsningen i nationalräkenskaperna.

BRP dividerat med antal sysselsatta i det geografiska området

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012.
Senaste värdet:
852000 kr/sysselsatt (2018).
Utgångsvärde:
731000 kr/sysselsatt (2012).

Kommentar

Västerås har något lägre arbetsproduktivitet än genomsnittet för Sverige, men har en liknande ökning sedan mätningarna startade. Utvecklingen i Västerås överensstämmer med genomsnittet för andra städer i liknande storlek.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-11
Indikator SDG.8.5