Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Andel sålda bilar som går på alternativa bränslen

Alternativa bränslen räknas som biogas, naturgas, el (både rena elbilar och laddhybrider) och etanol. Elhybridbilar räknas dock inte in.

Indikatorn visar hur stor andel av de personbilar som nyregistrerats i Västerås under året som går på alternativa bränslen.

Andel bilar som går på alternativa bränslen av nyregistrerade personbilar i Västerås

Datakälla: Trafa (Trafikanalys)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
43,5 % (2021).
Utgångsvärde:
2,7 % (2004).

Kommentar

De senaste två åren har andelen nyregistrerade bilar som går på alternativa bränslen ökat snabbt, vilket kan förklaras av en ökad försäljning av både elbilar och laddhybrider. Ökningen hänger ihop med styrmedel, ökad tillgång till tankställen för alternativa bränslen samt en ökad medvetenhet om framtida höga bränslepriser.

Mellan år 2008 och 2013 sjönk köpen av personbilar som går på alternativa bränslen. Den minskningen förklaras till största delen av en minskad andel sålda bilar som drivs av etanol.

Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.11