Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förbrukning av fossila bränslen

Förbrukningen av bensin och diesel per invånare i Västerås.

Bensin- och dieselförbrukning, liter per invånare

Datakälla: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Kommentar

Bensinförbrukningen per invånare nådde sin topp under 2005 med 522 liter per person och år. Därefter har den genomsnittliga bensinförbrukningen vänt neråt och under de senaste åren har minskningen varit markant. Samtidigt som bensinförbrukningen har minskat har den genomsnittliga dieselförbrukningen per invånare mer än fördubblats under perioden 2005 till 2010.

Under 2010 låg förbrukningen av bensin och diesel per invånare på en relativt stabil nivå.

2011 års siffror är ej jämförbara med tidigare mätvärden på grund av en förändrad uträkningsmodell.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.13.17