Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bensinleveranser

Statistiken visar den totala mängden levererad bensin till slutliga användare (de som tankar) inom Västerås kommun.

Årlig leverans av bensin till Västerås

Rad-id Datum Värde (m³)

0

2001

78300

1

2002

78700

2

2003

77100

3

2004

76000

4

2005

72000

5

2006

67600

6

2007

67400

7

2008

63300

8

2009

67800

9

2010

61100

10

2011

54500

11

2012

52200

12

2013

56100

13

2014

54600

14

2015

55000

15

2016

49398

16

2017

47237

17

2018

45724

18

2019

39563

19

2020

36746

Datakälla: SCB "Oljeleveranser kommunvis redovisning"

Kommentar

Bensinleveranserna till slutliga förbrukare (det vill säga de fordonsförare som tankar bensin) minskade med över 30 procent mellan 2015 och 2020. Denna minskning beror till största delen på att andelen dieselbilar ökat i fordonsparken, men även på en liten ökning av biobränslen. Den ökning av bensinleveranserna som skedde från 2008 till 2009 varr oväntad med tanke på att bensinförbrukningen per invånare samtidigt minskade.

Under 2010-2013 minskar återigen bensinleveranserna och de är lägre än dieselleveranserna.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.18