Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bilinnehav

Statistiken kommer från Transportstyrelsens fordonsregister och avser samtliga personbilar i trafik vid slutet av året.

Bilinnehav per tusen invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Västerås

1974

324

1

Västerås

1980

335

2

Västerås

1990

409

3

Västerås

1995

399

4

Västerås

1998

432

5

Västerås

2000

434

6

Västerås

2003

436

7

Västerås

2004

438

8

Västerås

2005

440

9

Västerås

2006

442

10

Västerås

2007

445

11

Västerås

2008

444

12

Västerås

2009

442

13

Västerås

2010

443

14

Västerås

2011

450

15

Västerås

2012

454

16

Västerås

2013

457

17

Västerås

2014

460

18

Västerås

2015

461

19

Västerås

2016

463

20

Västerås

2017

464

21

Västerås

2018

461

22

Västerås

2019

456

23

Västerås

2020

456

24

Länet

1974

325

25

Länet

1980

346

26

Länet

1990

424

27

Länet

1995

418

28

Länet

1998

454

29

Länet

2000

459

30

Länet

2003

463

31

Länet

2004

467

32

Länet

2005

470

33

Länet

2006

474

34

Länet

2007

474

35

Länet

2008

475

36

Länet

2009

474

37

Länet

2010

475

38

Länet

2011

482

39

Länet

2012

486

40

Länet

2013

489

41

Länet

2014

493

42

Länet

2015

495

43

Länet

2016

499

44

Länet

2017

501

45

Länet

2018

498

46

Länet

2019

495

47

Länet

2020

495

48

Riket

1974

309

49

Riket

1980

347

50

Riket

1990

419

51

Riket

1995

411

52

Riket

1998

442

53

Riket

2000

450

54

Riket

2003

454

55

Riket

2004

457

56

Riket

2005

459

57

Riket

2006

461

58

Riket

2007

464

59

Riket

2008

463

60

Riket

2009

461

61

Riket

2010

461

62

Riket

2011

464

63

Riket

2012

466

64

Riket

2013

467

65

Riket

2014

471

66

Riket

2015

475

67

Riket

2016

478

68

Riket

2017

480

69

Riket

2018

477

70

Riket

2019

473

71

Riket

2020

476

Datakälla: Trafikanalys, "Fordon i län och kommuner" RSK2

Kommentar

Bilinnehavet har ökat såväl i riket som i länet och kommunen under den senaste 35 årsperioden. Sedan år 2006 har bilinnehavet legat på en stabil nivå både i riket, länet och kommunen. Det ses för de senare åren återigen en liten ökning.

Bilinnehavet i Västerås är mindre än i både Västmanlands län och riket, vilket är väntat med tanke på en stads täta bebyggelse och tillgång till kollektivtrafik i jämförelse med glesbygd.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.13.14