Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bussar med förnyelsebara drivmedel

Svealandstrafiken kör mer och mer på biogas, dessutom testas nu en eldriven buss på försök. Statistiken visar hur stor andel av stadsbussarna som drivs med biogas och el.

Andel stadsbussar inom kollektivtrafiken i Västerås som drivs med förnyelsebara drivmedel

Rad-id Datum Värde (%)

0

2004

24

1

2005

36

2

2006

48

3

2007

61

4

2008

61

5

2009

61

6

2010

61

7

2011

57

8

2012

58

9

2013

84

10

2014

92

11

2015

92

12

2016

100

13

2017

100

14

2018

100

15

2019

100

16

2020

100

17

2021

100

Datakälla: Svealandstrafiken

Kommentar

Andelen biogasbussar i stadstrafiken ökade kraftigt mellan åren 2004 och 2007, tack vare ökade anslag för att förnya fordonsflottan.

Under åren 2007-2012 låg antalet biogasbussar i stadstrafiken relativt konstant men ser man till andelen biogasbussar totalt för stads-, förorts- och flexlinjetrafik så skedde det en mindre ökning.

År 2013 ökar antalet biogasbussar markant i trafiken i och med lanseringen av SmartKoll där man satsar på en fossilfri trafik år 2015. Ökningen av antalet biogasbussar har fortsatt under 2014 och även en elbuss togs i trafik.

Under 2016 började den fossilfria miljödieseln HVO100 användas i de fåtal dieselbussar som är i bruk. I slutet av 2018 väntas en ny stadsbussleverans som innebär att hela bussflottan kommer bestå av en elbuss och resten biogasbussar.

Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.13