Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Dieselleveranser

Statistiken visar den totala mängden levererad diesel till slutliga användare (de som tankar) inom Västerås kommun.

Årlig leverans av diesel till Västerås

Rad-id Datum Värde (m³)

0

2001

44300

1

2002

45100

2

2003

48200

3

2004

50700

4

2005

44200

5

2006

44200

6

2007

54200

7

2008

53100

8

2009

53300

9

2010

71700

10

2011

76500

11

2012

85600

12

2013

90300

13

2014

91900

14

2015

92100

15

2016

96634

16

2017

102505

17

2018

107253

18

2019

114887

19

2020

108116

Datakälla: SCB "Oljeleveranser kommunvis redovisning"

Kommentar

Dieselleveranserna till slutliga förbrukare (det vill säga de fordonsförare som tankar diesel) har ökat sedan år 2001. Ökningen stämmer väl överens med den ökade försäljningen av dieselbilar och särskilt miljöklassade dieselbilar.

Sedan 2009 har försäljningen av diesel ökat stadigt i Västmanland och Västerås men sett för hela riket har kurvan planat ut och ökningen avstannat. Mellan år 2019 och 2020 minskade leveranserna dock, vilket kan vara kopplat till pandemin.

Eftersom statistiken består av inrapporterade siffror från ett mindre antal aktörer i bränslebranschen kan det förekomma årliga variationer på grund av exempelvis mätfel.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.19