Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Växthusgasutsläpp per sektor

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Halterna av dessa växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Nationellt miljömål
Sveriges nationella miljömål är att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

2005

983502

1

Totalt

2010

1038290

2

Totalt

2011

930481

3

Totalt

2012

901715

4

Totalt

2013

865048

5

Totalt

2014

620400

6

Totalt

2015

562524

7

Totalt

2016

567808

8

Totalt

2017

586185

9

Totalt

2018

589921

10

Totalt

2019

563885

11

Totalt

2020

470622

12

Industri

2005

6957,76

13

Industri

2010

8818,58

14

Industri

2011

8087,23

15

Industri

2012

8787,77

16

Industri

2013

8757,36

17

Industri

2014

8729,69

18

Industri

2015

8071,61

19

Industri

2016

8639,75

20

Industri

2017

4777,31

21

Industri

2018

5193,79

22

Industri

2019

4834,44

23

Industri

2020

2843,6

24

Transporter

2005

234961

25

Transporter

2010

231159

26

Transporter

2011

226497

27

Transporter

2012

213518

28

Transporter

2013

208705

29

Transporter

2014

204491

30

Transporter

2015

210551

31

Transporter

2016

202152

32

Transporter

2017

200570

33

Transporter

2018

200141

34

Transporter

2019

196881

35

Transporter

2020

179554

36

Arbetsmaskiner

2005

27225,1

37

Arbetsmaskiner

2010

30795,9

38

Arbetsmaskiner

2011

30036,7

39

Arbetsmaskiner

2012

30101,1

40

Arbetsmaskiner

2013

28002,1

41

Arbetsmaskiner

2014

26329,1

42

Arbetsmaskiner

2015

26060,4

43

Arbetsmaskiner

2016

25013,8

44

Arbetsmaskiner

2017

26568,1

45

Arbetsmaskiner

2018

24899,8

46

Arbetsmaskiner

2019

27491,8

47

Arbetsmaskiner

2020

27349,9

48

Jordbruk

2005

48145,7

49

Jordbruk

2010

45663,7

50

Jordbruk

2011

46392,9

51

Jordbruk

2012

47395,2

52

Jordbruk

2013

46087,3

53

Jordbruk

2014

44828,9

54

Jordbruk

2015

49747,3

55

Jordbruk

2016

48081,5

56

Jordbruk

2017

50399,5

57

Jordbruk

2018

48313,7

58

Jordbruk

2019

48152,7

59

Jordbruk

2020

49471,7

60

Egen uppvärmning

2005

19247,5

61

Egen uppvärmning

2010

9461,18

62

Egen uppvärmning

2011

7408,51

63

Egen uppvärmning

2012

6920,37

64

Egen uppvärmning

2013

6058,54

65

Egen uppvärmning

2014

5511,38

66

Egen uppvärmning

2015

5240,63

67

Egen uppvärmning

2016

4927,88

68

Egen uppvärmning

2017

4828,51

69

Egen uppvärmning

2018

4225,23

70

Egen uppvärmning

2019

3847,2

71

Egen uppvärmning

2020

3246,23

72

El och fjärrvärme

2005

547231

73

El och fjärrvärme

2010

638062

74

El och fjärrvärme

2011

541993

75

El och fjärrvärme

2012

525719

76

El och fjärrvärme

2013

502030

77

El och fjärrvärme

2014

267578

78

El och fjärrvärme

2015

220295

79

El och fjärrvärme

2016

236833

80

El och fjärrvärme

2017

259768

81

El och fjärrvärme

2018

270395

82

El och fjärrvärme

2019

248582

83

El och fjärrvärme

2020

175607

84

Övrigt

2005

99734,6

85

Övrigt

2010

74326,4

86

Övrigt

2011

70065

87

Övrigt

2012

69273,7

88

Övrigt

2013

65408,1

89

Övrigt

2014

62932

90

Övrigt

2015

61008,4

91

Övrigt

2016

60287,6

92

Övrigt

2017

55102,5

93

Övrigt

2018

51334,8

94

Övrigt

2019

47930,1

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada

Kommentar

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 40 procent. År 2014 samt även 2011 minskade utsläppen markant vilket främst beror på ökad andel förnybart i fjärrvärmen. År 2014 började kraftvärmeverket elda avfall istället för kol och olja. Dock används fortfarande lite kol och olja, sju procent av fjärrvärmeproduktionen är fossilt. Utsläppen från fjärrvärmen är därför relativt högt i förhållande till riket.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.4