Delaktighet

Delaktighet handlar bland annat om rätten att delta i de allmänna valen men också om möjligheten att kunna påverka sin vardag. Det kan handla om möjligheten att delta i föreningsliv eller hur man uppfattar möjligheten att komma i kontakt med kommunen.

Indikatorer

Valdeltagande

Indikator VP.3.1

Andel som röstat i valet till kommunfullmäktige

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2002

Läs mer

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt