Folkmängd efter ålder

2018 fanns det drygt 29 000 barn och ungdomar upp till och med 15 år i staden, medan personer från 65 år och äldre motsvarar drygt 29 500 personer. Antalet personer i det man vanligen kallar arbetsför ålder, 20-64 år, uppgår till drygt 86 700 personer.

Folkmängd efter ålder

Åldersgrupp Senaste värdet (personer) Datum
Total 152078 2018
0-5 år 10910 2018
6-12 år 12777 2018
13-15 år 5338 2018
16-19 år 6807 2018
20-24 år 9202 2018
25-44 år 40261 2018
45-64 år 37245 2018
65-84 år 25574 2018
85+ år 3964 2018
Datakälla: Statistiska Centralbyrån
Kontakt