Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Utländsk bakgrund

Totalt har cirka 45 500 västeråsare utländsk bakgrund 2018, vilket motsvarar cirka 30 % av befolkningen.

Andel av befolkningen som har utländsk bakgrund

Datakälla: Statistiska centralbyrån
Senaste värdet:
29,9 % (2018).
Utgångsvärde:
21,9 % (2006).

Kommentar

Med utländsk bakgrund avses personer som antingen är födda i annat land än Sverige eller är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i annat land. Sedan år 2003, då den nu gällande definitionen av utländsk bakgrund infördes, har andelen västeråsare med utländsk bakgrund ökat från 20,6 till 30 procent. Andelen med utländsk bakgrund är större i Västerås än i riket i stort. Av Sveriges befolkning är det totalt 24,9 procent som har utländsk bakgrund år 2018.