Utländsk bakgrund

Totalt har cirka 45 500 västeråsare utländsk bakgrund 2018, vilket motsvarar cirka 30 % av befolkningen.

Andel av befolkningen som har utländsk bakgrund

Datum Värde (%)
2006 21,9
2007 22,5
2008 23,1
2009 23,7
2010 24,2
2011 24,6
2012 25
2013 25,7
2014 26,4
2015 26,9
2016 28
2017 29
2018 29,9
Datakälla: Statistiska centralbyrån

Kommentar

Med utländsk bakgrund avses personer som antingen är födda i annat land än Sverige eller är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i annat land. Sedan år 2003, då den nu gällande definitionen av utländsk bakgrund infördes, har andelen västeråsare med utländsk bakgrund ökat från 20,6 till 30 procent. Andelen med utländsk bakgrund är större i Västerås än i riket i stort. Av Sveriges befolkning är det totalt 24,9 procent som har utländsk bakgrund år 2018.

Kontakt