Ohälsotal

Ohälsotalet är i Västerås totalt nästan 25 dagar år 2018. Ohälsotalet för kvinnor är högre än för män, generellt också i jämförbara kommuner, nästan 30 dagar för kvinnor att jämföra med nästan 20 dagar för män.

Antal ohälsodagar per person

Mätområde Datum Värde (dagar/person)
Total 2005 40,4
Total 2006 39,4
Total 2007 37,5
Total 2008 34,8
Total 2009 32,3
Total 2010 28,1
Total 2011 26,4
Total 2012 26,6
Total 2013 26
Total 2014 26,5
Total 2015 27,5
Total 2016 28,8
Total 2017 27,2
Total 2018 24,7
Kvinnor 2005 50,4
Kvinnor 2006 48,9
Kvinnor 2007 46,8
Kvinnor 2008 42,9
Kvinnor 2009 39,4
Kvinnor 2010 33,8
Kvinnor 2011 32,1
Kvinnor 2012 32,6
Kvinnor 2013 31,7
Kvinnor 2014 32,3
Kvinnor 2015 33,6
Kvinnor 2016 35,2
Kvinnor 2017 33,4
Kvinnor 2018 29,9
Män 2005 30,7
Män 2006 30,1
Män 2007 28,5
Män 2008 26,9
Män 2009 25,4
Män 2010 22,5
Män 2011 20,8
Män 2012 20,8
Män 2013 20,6
Män 2014 20,8
Män 2015 21,6
Män 2016 22,6
Män 2017 21,1
Män 2018 19,6
Datakälla: Statistiska Centralbyrån

Kommentar

Viktigt att ha i åtanke är att det inte bara är befolkningens hälsa som påverkar ohälsotalet. Sedan år 2008 har socialförsäkringspolitiken ändrats i Sverige, vilket bland annat medfört stora förändringar gällande regler kring Försäkringskassans olika ersättningar. De regler som infördes den 1 juli 2008 är striktare än de tidigare, och är säkerligen en viktig orsak till varför ohälsotalet i Västerås, såväl som i övriga Sverige, har minskat.

Kontakt