Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Ohälsotal

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005.
Senaste värdet:
21,4 dagar/person (2020).
Utgångsvärde:
40,4 dagar/person (2005).

Kommentar

Ohälsotalet är i Västerås strax över 21 dagar år 2020. Ohälsotalet för kvinnor är högre än för män, generellt också i jämförbara kommuner, över 25 dagar för kvinnor att jämföra med nästan 18 dagar för män.

Viktigt att ha i åtanke är att det inte bara är befolkningens hälsa som påverkar ohälsotalet. Sedan år 2008 har socialförsäkringspolitiken ändrats i Sverige, vilket bland annat medfört stora förändringar gällande regler kring Försäkringskassans olika ersättningar. De regler som infördes den 1 juli 2008 är striktare än de tidigare, och är säkerligen en viktig orsak till varför ohälsotalet i Västerås, såväl som i övriga Sverige, har minskat.