Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Anmälda brott

Brottsstatistiken som redovisas här avser brott mot brottsbalken.

Under år 2016 anmäldes närmare 18 400 brott i Västerås. Av dessa var närmare 15 400 brott mot brottsbalken, vilket motsvarar nästan 105 brott per 1 000 invånare. Antalet anmälda brott mot brottsbalken totalt sett minskade i fjol, och sett till brott per 1000 invånare minskade de till cirka 105 brott.

2017 ökade antalet brott per 1000 invånare något, till 117.

2018 minskade antalet brott per 1000 invånare igen till nästan 110.

Antal polisanmälda brott per tusen invånare

Rad-id Datum Värde (antal/1000 inv.)

0

2005

132,3

1

2006

135

2

2007

125,9

3

2008

141,9

4

2009

137,7

5

2010

129,4

6

2011

130,2

7

2012

118,7

8

2013

109,7

9

2014

111,8

10

2015

109,9

11

2016

105

12

2017

117,5

13

2018

109,9

Datakälla: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Kommentar

Brottsligheten redovisas som antalet polisanmälda brott per 1 000 invånare under ett år. Det är endast brott mot brottsbalken som redovisas. Det innebär att bland annat alkohol-, narkotika- och trafikbrott har exkluderats.

Även brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands.