Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Körsträckor

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut, men även av resvanor. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Indikatorn visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer.

Genomsnittlig körsträcka per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (mil) Datum

0

Västerås

 571

2021

1

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

 677

2021

2

Större stad (ovägt medel)

 597

2021

3

Riket

 611

2021

Datakälla: Trafa via Kolada

Kommentar

Den genomsnittliga körsträckan per invånare och år har ökat sedan mätningarna startade 1998. Under åren 2004-2005 syns en tillfällig utplaning i kurvan, därefter tog ökningen fart igen. För 2018 görs tydligt att körsträckan per invånare minskat, såväl i Västerås, länet och riket. Detta är förhoppningsvis tecken på en ny positiv trend.

Den genomsnittliga körsträckan per invånare är mindre i Västerås än i både länet och riket som helhet.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.5