Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Körsträckor

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut, men även av resvanor. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Indikatorn visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer.

Genomsnittlig körsträcka per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil)

0

Västerås

2000

629

1

Västerås

2005

641

2

Västerås

2010

616

3

Västerås

2011

617

4

Västerås

2012

616

5

Västerås

2013

614

6

Västerås

2014

614

7

Västerås

2015

629

8

Västerås

2016

632

9

Västerås

2017

637

10

Västerås

2018

628

11

Västerås

2019

609

12

Västerås

2020

565

13

Västerås

2021

571

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2000

698

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2005

726

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2010

730

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

737

18

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

732

19

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

729

20

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

730

21

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

742

22

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

757

23

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

761

24

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

752

25

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

735

26

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

675

27

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2021

677

28

Större stad (ovägt medel)

2000

632

29

Större stad (ovägt medel)

2005

648

30

Större stad (ovägt medel)

2010

625

31

Större stad (ovägt medel)

2011

640

32

Större stad (ovägt medel)

2012

631

33

Större stad (ovägt medel)

2013

626

34

Större stad (ovägt medel)

2014

628

35

Större stad (ovägt medel)

2015

638

36

Större stad (ovägt medel)

2016

650

37

Större stad (ovägt medel)

2017

651

38

Större stad (ovägt medel)

2018

655

39

Större stad (ovägt medel)

2019

634

40

Större stad (ovägt medel)

2020

589

41

Större stad (ovägt medel)

2021

597

42

Riket

2000

659

43

Riket

2005

681

44

Riket

2010

667

45

Riket

2011

667

46

Riket

2012

658

47

Riket

2013

652

48

Riket

2014

655

49

Riket

2015

663

50

Riket

2016

673

51

Riket

2017

673

52

Riket

2018

670

53

Riket

2019

651

54

Riket

2020

605

55

Riket

2021

611

Datakälla: Trafa via Kolada

Kommentar

Den genomsnittliga körsträckan per invånare och år har ökat sedan mätningarna startade 1998. Under åren 2004-2005 syns en tillfällig utplaning i kurvan, därefter tog ökningen fart igen. För 2018 görs tydligt att körsträckan per invånare minskat, såväl i Västerås, länet och riket. Detta är förhoppningsvis tecken på en ny positiv trend.

Den genomsnittliga körsträckan per invånare är mindre i Västerås än i både länet och riket som helhet.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.5