Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Miljöbilar i kommunorganisationen

Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Indikatorn visar andel miljöbilar inom kommunorganisationen i olika geografiska områden.

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Västerås

 71,2

2020

1

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

 33,5

2020

2

Större stad (ovägt medel)

 60,5

2020

3

Riket

 45,5

2020

Datakälla: Miljöfordon Sverige (MFS) via Kolada

Kommentar

Över 71 procent av Västerås kommunorganisations bilar är miljöbilar, vilket är betydligt högre än snittet för riket och andra kommuner i Västmanlands län. Sedan år 2010 har andelen ökat från under 50.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.2