Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Miljöbilar i kommunorganisationen

Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Indikatorn visar andel miljöbilar inom kommunorganisationen i olika geografiska områden.

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västerås

2010

52,3

1

Västerås

2011

58,8

2

Västerås

2012

60,9

3

Västerås

2013

64,0

4

Västerås

2014

65,5

5

Västerås

2015

66,3

6

Västerås

2016

68,4

7

Västerås

2017

67,3

8

Västerås

2018

66,7

9

Västerås

2019

68,4

10

Västerås

2020

71,2

11

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2010

30,1

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

34,8

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

35,6

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

34,1

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

32,5

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

33,8

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

36,2

18

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

39,6

19

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

38,0

20

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

38,0

21

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

33,5

22

Större stad (ovägt medel)

2010

46,5

23

Större stad (ovägt medel)

2011

52,4

24

Större stad (ovägt medel)

2012

51,5

25

Större stad (ovägt medel)

2013

51,3

26

Större stad (ovägt medel)

2014

53,2

27

Större stad (ovägt medel)

2015

55,7

28

Större stad (ovägt medel)

2016

57,5

29

Större stad (ovägt medel)

2017

59,2

30

Större stad (ovägt medel)

2018

59,6

31

Större stad (ovägt medel)

2019

60,1

32

Större stad (ovägt medel)

2020

60,5

33

Riket

2016

45,6

34

Riket

2017

47,1

35

Riket

2018

47,3

36

Riket

2019

46,6

37

Riket

2020

45,5

Datakälla: Miljöfordon Sverige (MFS) via Kolada

Kommentar

Över 71 procent av Västerås kommunorganisations bilar är miljöbilar, vilket är betydligt högre än snittet för riket och andra kommuner i Västmanlands län. Sedan år 2010 har andelen ökat från under 50.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.2