Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Miljöbilar i Västerås

Andel miljöbilar i trafik som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Indikatorn visar andel miljöbilar inom den geografiska kommunen

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Västerås

 16,5

2020

1

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

 13,9

2020

2

Större stad (ovägt medel)

 16,7

2020

3

Riket

 16,4

2020

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Andelen miljöbilar i Västerås geografiska kommun har ökat från 7,4 procent år 2010 till 16,5 procent år 2020. Utvecklingen följer den för riket och större städer.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.3