Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Miljöbilar i Västerås

Andel miljöbilar i trafik som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Indikatorn visar andel miljöbilar inom den geografiska kommunen

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västerås

2010

7,4

1

Västerås

2011

10,1

2

Västerås

2012

13,0

3

Västerås

2013

13,8

4

Västerås

2014

14,7

5

Västerås

2015

15,7

6

Västerås

2016

15,2

7

Västerås

2017

14,9

8

Västerås

2018

15,3

9

Västerås

2019

14,9

10

Västerås

2020

16,5

11

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2010

5,4

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

7,4

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

9,8

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

10,8

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

11,7

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

12,6

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

12,5

18

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

12,4

19

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

12,8

20

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

12,9

21

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

13,9

22

Större stad (ovägt medel)

2010

7,9

23

Större stad (ovägt medel)

2011

10,6

24

Större stad (ovägt medel)

2012

13,3

25

Större stad (ovägt medel)

2013

13,9

26

Större stad (ovägt medel)

2014

14,8

27

Större stad (ovägt medel)

2015

15,7

28

Större stad (ovägt medel)

2016

15,5

29

Större stad (ovägt medel)

2017

15,4

30

Större stad (ovägt medel)

2018

15,6

31

Större stad (ovägt medel)

2019

14,9

32

Större stad (ovägt medel)

2020

16,7

33

Riket

2010

8,3

34

Riket

2011

10,8

35

Riket

2012

13,4

36

Riket

2014

14,6

37

Riket

2015

15,3

38

Riket

2016

15,2

39

Riket

2017

14,9

40

Riket

2018

15,2

41

Riket

2019

14,4

42

Riket

2020

16,4

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Andelen miljöbilar i Västerås geografiska kommun har ökat från 7,4 procent år 2010 till 16,5 procent år 2020. Utvecklingen följer den för riket och större städer.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.3