Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Växthusgasutsläpp per invånare

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Halterna av dessa växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter, per invånare. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Nationellt miljömål
Sveriges nationella miljömål är att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (ton/inv.) Datum

0

Västerås

 3,03

2020

1

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

 4,61

2020

2

Större stad (ovägt medel)

 5,08

2020

3

Riket

 4,46

2020

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada

Kommentar

År 2014 samt även 2011 minskade utsläppen markant vilket främst beror på ökad andel förnybart i fjärrvärmen. År 2014 började kraftvärmeverket elda avfall istället för kol och olja. Dock används fortfarande lite kol och olja, sju procent av fjärrvärmeproduktionen är fossilt.

Utsläpp per invånare är lägre än både riket, länet och kommungruppen och ligger på 3,9 ton per invånare, vilket är en minskning på 53 procent sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.1