Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Växthusgasutsläpp per invånare

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Halterna av dessa växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter, per invånare. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Nationellt miljömål
Sveriges nationella miljömål är att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/inv.)

0

Västerås

1990

8,31

1

Västerås

2000

7,58

2

Västerås

2005

7,45

3

Västerås

2010

7,57

4

Västerås

2011

6,71

5

Västerås

2012

6,42

6

Västerås

2013

6,09

7

Västerås

2014

4,32

8

Västerås

2015

3,98

9

Västerås

2016

3,93

10

Västerås

2017

3,99

11

Västerås

2018

3,88

12

Västerås

2019

3,66

13

Västerås

2020

3,03

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

1990

9,26

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2000

9,10

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2005

8,88

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2010

7,97

18

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

6,65

19

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

6,32

20

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

6,06

21

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

5,78

22

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

5,73

23

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

5,58

24

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

5,31

25

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

5,11

26

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

5,00

27

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2020

4,61

28

Större stad (ovägt medel)

1990

9,20

29

Större stad (ovägt medel)

2000

8,29

30

Större stad (ovägt medel)

2005

8,54

31

Större stad (ovägt medel)

2010

7,87

32

Större stad (ovägt medel)

2011

7,21

33

Större stad (ovägt medel)

2012

6,68

34

Större stad (ovägt medel)

2013

6,55

35

Större stad (ovägt medel)

2014

6,12

36

Större stad (ovägt medel)

2015

5,65

37

Större stad (ovägt medel)

2016

6,05

38

Större stad (ovägt medel)

2017

6,05

39

Större stad (ovägt medel)

2018

5,64

40

Större stad (ovägt medel)

2019

5,53

41

Större stad (ovägt medel)

2020

5,08

42

Riket

1990

8,30

43

Riket

2000

7,68

44

Riket

2005

7,39

45

Riket

2010

6,88

46

Riket

2011

6,37

47

Riket

2012

6,02

48

Riket

2013

5,80

49

Riket

2014

5,54

50

Riket

2015

5,50

51

Riket

2016

5,38

52

Riket

2017

5,25

53

Riket

2018

5,10

54

Riket

2019

4,92

55

Riket

2020

4,46

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada

Kommentar

År 2014 samt även 2011 minskade utsläppen markant vilket främst beror på ökad andel förnybart i fjärrvärmen. År 2014 började kraftvärmeverket elda avfall istället för kol och olja. Dock används fortfarande lite kol och olja, sju procent av fjärrvärmeproduktionen är fossilt.

Utsläpp per invånare är lägre än både riket, länet och kommungruppen och ligger på 3,9 ton per invånare, vilket är en minskning på 53 procent sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.1