Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Ekonomisk utsatthet

Andel barn som bor i hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året och/eller har låg inkomststandard. För 2017 var andelen drygt 12 procent vilket är en liten ökning jämfört med föregående år.

Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2012.
Senaste värdet:
12,4 % (2017).
Utgångsvärde:
12,3 % (2012).

Kommentar

Barn (0-17 år) som bor i hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året och/eller har låg inkomststandard.

Låg inkomststandard avser att familjen/barnet lever under strecket för ”lägsta rimliga standard”. Måttet inkomststandard kombinerar inkomsterna och det antal personer som ska leva på dessa. Inkomststandarden för en familj utgörs av den disponibla inkomsten dividerad med en norm för levnadsomkostnader. Storleken på de beräknade levnadsomkostnaderna beror på familjens storlek och sammansättning.
Från och med år 2012 ingår inte längre Introduktionsersättning i statistiken. Därutöver har SCB från år 2012 ett nyare hushållsbegrepp med underlag från lägenhetsregistret. Detta innebär att data från tidigare år ej är jämförbara med data för åren från och med 2012.