Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Låg inkomststandard

2017 levde 3,3 procent av familjerna i Västerås under nivån för lägsta rimliga standard, vilket är en svag ökning jämfört med föregående år.

Andel familjer som lever under nivån för lägsta rimliga standard

Rad-id Datum Värde (%)

0

2012

5,3

1

2013

4,7

2

2014

4,3

3

2015

3,8

4

2016

3,2

5

2017

3,3

Datakälla: Statistiska centralbyrån

Kommentar

Avser att familjen lever under strecket för ”lägsta rimliga standard”. Måttet inkomststandard kombinerar inkomsterna och det antal personer som ska leva på dessa. Inkomststandarden för en familj utgörs av den disponibla inkomsten dividerad med en norm för levnadsomkostnader. Normen bygger på tidigare rekommenderade utgiftsnivåer vid socialbidragsprövning. Storleken på de beräknade levnadsomkostnaderna beror på familjens storlek och sammansättning.

SCB har från år 2012 ett nyare hushållsbegrepp med underlag från lägenhetsregistret. Detta innebär att data från tidigare år ej är jämförbara med data för år 2012 och framåt.