Ta fram fiskevårdsplan

En fiskevårdsplan ska tas fram.

Resultat

En fiskerättsutredning har gjorts för Svartån från mynningen i Mälaren upp till Hällsjön samt för Lillån och Bovallsbäcken inom Västerås kommun.
Att ta fram en fiskevårdsplan görs lämpligen när/om ett fiskevårdsområde har bildats, något som diskuteras inom Svartåns nedre del.

Kontakt