Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Energi

MÅL: Energianvändningen i verksamheter som bedrivs av Västerås stad ska minska.

Inriktningsmålet som beskrivs ovan kommer från energiplanen, som beskriver Västerås stads ambition inom energiområdet: att aktivt verka för att minska energianvändningen och öka effektiviteten. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder och i den offentliga sektorn. Energiplanen fokuserar på en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme baserad på förnybara bränslen, ett energieffektivt byggande och kommunens energirådgivning.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-31
Huvudområde TEMA.2