Grund- och dricksvatten

Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och bevaras så att den framtida vattenförsörjningen tryggas.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Åtgärder

Kan inte genomföras inom fastställd tidUtreda skydd av åsar

Åtgärd TEMA.6.5.5.1

En utredning om hur de kvarvarande obrutna åsavsnitten bör skyddas genomförs.

Kan inte genomföras inom fastställd tidSkydd av enskilda vattentäkter

Åtgärd TEMA.6.5.5.2

Vilka enskilda vattentäkter som bör ha ett långsiktigt skydd, och vilken skyddsform de bör ha, ska utredas.

Kan inte genomföras inom fastställd tidVägar och parkeringar i vattenskyddsområdet

Åtgärd TEMA.6.5.5.3

Vägar inom primär och sekundär skyddszon för Västerås huvudvattentäkt ska ha täta diken för att undvika en förorening av grundvattnet.

FörsenadFörslag på reservvattenförsörjning

Åtgärd TEMA.6.5.5.5

Förslag på reservvattenförsörjning ska tas fram.

Kontakt