Badvatten

Ett hot mot kvaliteten på badvattnet är bakterier som kan följa med orenat avloppsvatten ut i Mälaren. Ett annat problem är övergödning, med grumlat vatten och algblomning som följd.
De generella åtgärder som anges i vattenplanen, för att långsiktigt trygga försörjningen av dricksvatten, är också bra för badvattnet.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Åtgärder

GenomfördRisker med bad vid Lillåudden och Notudden

Åtgärd TEMA.6.7.1

Senast 2012 ska möjligheten och riskerna med bad vid Lillåudden och Notudden utredas. Åtgärden samordnas med övriga åtgärder som handlar om ökad kunskap om miljögifter.

GenomfördKommunal badplats vid Hökåsengropen

Åtgärd TEMA.6.7.2

Förutsättningarna för en kommunal badplats vid Hökåsengropen ska utredas senast 2012.

Kontakt