Badvatten

Ett hot mot kvaliteten på badvattnet är bakterier som kan följa med orenat avloppsvatten ut i Mälaren. Ett annat problem är övergödning, med grumlat vatten och algblomning som följd.

De generella åtgärder som anges i vattenplanen, för att långsiktigt trygga försörjningen av dricksvatten, är också bra för badvattnet.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas
Kontakt