Strandbad

I Västerås finns 11 strandbadplatser där vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. Samtliga badplatser är bra eller utmärkta enligt en klassificering som sträcker sig över en fyraårsperiod. Björnöbadet, Löga strand och Gäddeholm är Västerås registrerade EU-badplatser, eftersom antalet besökande en normal baddag överstiger 200 st. Det innebär att det finns krav på regelbundna provtagningar av bakterier. I Västerås övervakas övriga strandbad enligt samma rutiner som för dessa bad.

Vid vissa mättillfällen kan det hända att badplatser har förhöjda halter av bakterier. Uppdaterad information om kvaliteten på badplatserna rapporteras in till en gemensam databas och kan följas där.

Badvattenkvalitet vid större strandbad

Tjänligt
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Datakälla: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html

Kommentar

"Tjänligt med anmärkning" har ökat med 7 st och en förklaring kan vara att man har tagit prover på fler bad än tidigare år.

Kontakt