Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förvärvsarbetande västeråsare

Antalet förvärvsarbetande kvinnor med bostad i Västerås 2017 var drygt 34 200, vilket är en ökning med drygt 600 personer jämfört med 2016. Antalet förvärvsarbetande män uppgick till drygt 37 300 vilket motsvarar en ökning med cirka 1000 personer jämfört med året innan.

Sysselsatta med bostad i Västerås

Datakälla: Statistiska Centralbyrån, RAMS.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
71545 personer (2017).
Utgångsvärde:
61417 personer (2009).

Kommentar

Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, till exempel på grund av sjukdom ingår. Bedömningen görs utifrån uppgifter om löneinkomsten.

Från och med årgång 2011 har SCB gjort förändringar i statistiken gällande vilka som räknas som förvärvsarbetande. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp har ökat. SCB har dessutom ändrat den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande från 84 år till 74 år. Från och med årgång 2011 räknas inga personer 75 år eller äldre som förvärvsarbetande.