Grön flagg och skola för hållbar utveckling

MÅL: Öka andelen av Västerås stads skolor och förskolor som är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling

Syftet är att undervisningen integrerar begreppet Hållbar utveckling i de olika ämnena. Alla elever får kunskaper om perspektivet hållbar utveckling oberoende av vilken av stadens skola eller förskola de går i.

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts

Indikatorer

Skolor med Grön Flagg samt Skola för hållbar utveckling

Indikator TEMA.10.2.1

Andel skolor med Grön Flagg eller utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 13 %2018