Bensen i utomhusluft

Halten bensen ska vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.

Bensen är ett lösningsmedel som används i bland annat bensin. Bensen sprids till luften via förbränning eller avdunstning av bensin. Indikationsmätning sker årligen för att kunna följa trenden.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Bensen

Indikator TEMA.5.5.1

Årsmedelvärde, bensen

Senaste värdet: 0,8 µg/m32017
Kontakt