Bensen

Bensen är ett välkänt cancerogent ämne som kan ge leukemi vid inandning av stora mängder. Som lösningsmedel är användningen av bensen idag väldigt restriktiv, men ämnet återfinns i bensin. Bensen är ett oktanhöjande ämne som blandas i bensin för att ge bättre effekt då bensinen förbränns.

Årsmedelvärde, bensen

Datakälla: Indikationsmätning med IVLs passiva provtagare.

Kommentar

Fortsatt låga halter av bensen.

Kontakt