Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Svaveldioxid i utomhusluft

Svaveldioxidens största källor kommer från förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Höga halter av svaveldioxid kan leda till försurning av mark och vatten.

Eftersom halterna av svaveldioxid har minskat kraftigt i landet under de senaste åren, så har behovet av att mäta svaveldioxid minskat. I Västerås genomför vi endast indikationsmätningar med några års mellanrum.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2019-05-24
Delmål TEMA.5.2