Småvatten

MÅL: Till år 2015 ska minst 25 småvatten (mindre än 1 hektar) ha restaurerats eller skapats.

Småvatten består av våtmarksobjekt som är mindre än 1 hektar stort. Dessa har skapats eller restuarerats i stadsnära skogar eller ute på landsbygden och görs bland annat för att stödja förekomsten av groddjur mm.

Antal anmälda småvatten i Västerås kommun.

Datakälla: Fastighetskontoret, Länsstyrelsen

Kommentar

Budgeten för våtmarksstöd hos länsstyrelsen är begränsad och det är möjligt att småvatten har tillskapats utan att bidrag har sökts och därmed inte rapporterats. Observera att statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.

Kontakt