Våtmarker

MÅL: Till år 2020 ska minst 150 hektar våtmark ha restaurerats eller tillskapats genom Västerås stads initiativ.

Areal våtmarker, fördelat på skogsmark, odlingmark och våtmark ändras under naturliga förhållanden lite över tiden. Oftast är det restuareringsåtgärder av befintliga våtmarker som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Hektar våtmark som har restaurerats eller tillskapats genom Västerås stads initiativ. (Statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.)

Total
Målvärde

Kommentar

Under 2010 skapades restaurerades 60 ha våtmark och 2011 var siffran 25 ha. Under vintern 2012/13 restuarerades 10 ha i Sundängens naturreservat. Att skapa våtmarken har visat sig vara betydligt svårare än det ursrungligen var tänkt. Trenden är inte tillräkligt positiv och det blir svårt att uppnå målet.

Kontakt